Тамара Туцић - Ахондроплазија Србија

Блог

Иницијатива за заједничко обележавање предстојећег Међународног дана особа са инвалидитетом у Сомбору.

Удружење за помоћ МНРО града Сомбора иницирало је да се предстојећи Међународни дан особа са инвалидитетом обележи једном заједничком изложбом – сајмом радова чланова свих удружења која окупљају ОСИ са територије нашег града и шире околине.

Прочитај више

Претражи

Навигација

Последњи постови
Назив медија: AHONDROPLAZIJASRBIJA.ORG.RS
Регистарски број: IN001293.
Податак о издавачу медија односно о пружаоцу медијске услуге:
Пословно име: Ахондроплазија Србија
Матични број: 08820287
Седиште: Пере Сегединца 1/а, Сомбор Сомбор, Србија
Податак о језику на коме се медиј издаје, односно на коме се пружа медијска услуга: Српски
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Интернет адреса:  www.ahondroplazijasrbija.org.rs
Податак о одговорном уреднику медија:
Име и презиме: Милан Граховац
Skip to content