млади - Ахондроплазија Србија

Блог

“Нико на свијету није способан за све и не постоји особа која није способна ни за шта!”

Марина Вујачић за себе каже највише воли да каже да је жена, девојка, ћерка, сестра, социолог, активиста за људска права особа са инвалидитетом, особа са инвалидитетом. Све што она жели да буде.

Прочитај више

Претражи

Навигација

Последњи постови
Назив медија: AHONDROPLAZIJASRBIJA.ORG.RS
Регистарски број: IN001293.
Податак о издавачу медија односно о пружаоцу медијске услуге:
Пословно име: Ахондроплазија Србија
Матични број: 08820287
Седиште: Пере Сегединца 1/а, Сомбор Сомбор, Србија
Податак о језику на коме се медиј издаје, односно на коме се пружа медијска услуга: Српски
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Интернет адреса:  www.ahondroplazijasrbija.org.rs
Податак о одговорном уреднику медија:
Име и презиме: Милан Граховац
Skip to content